Seza Çimento - 2016

Öncelikli hedefler arasında yer alan “sürdürülebilir bir geleceğe emin adımlarla ilerlemek” anlayışıyla hareket eden Seza Çimento A.Ş. bu hedefini kurumsal sorumluluklarla ilişkilendirme ve ilgili performans göstergelerinin takip sistemlerine dâhil etme, sürdürülebilirlik yönetim sisteminin bir unsuru haline getirmiştir. Sektöründe önemli bir role sahip olan Seza Çimento A.Ş. sürdürülebilirliğin kurumun her aşamasındaki fonksiyonlarına entegre edilmesi yönündeki çalışmalarına devam etmektedir.

  • Düşük emisyon değerleri ve düşük enerji tüketimimiz sayesinde çevreye duyarlıyız.
  • Fabrika prosesimizin tamamı Avrupa menşeili olup tüm ünitelerimizde Jet Pulse torba filtreleme sistemi kullanmaktayız.
  • TS EN 197-1 standartlarına uygun olarak günde 7 bin 200 ton çimento üretimi yapmaktayız.
  • Ürünlerimizin tümü otomatik numune alınarak RoboLAB kalite kontrol sistemiyle analiz edilir.
  • Standart sapması düşük, stabil ve yüksek kalitede çimento üretimi yaparak sektörümüzde farkındalık yaratıyoruz.

Kurumun değer zinciri göz önünde bulundurularak geçmişte, bugün ve gelecekte faaliyetlerden kaynaklanan ve kaynaklanabilecek sosyal ve çevresel etkilere yönelik sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmasına özen gösterilmektedir.

“Önceliğimiz İnsana Saygı” sloganına sahip Seza Çimento A.Ş. tüm faaliyetlerini insan için gerçekleştirdiğinin bilinci ve kurumsal başarının temelinde yine insanın yer alması gerçeğinden hareketle bünyesinde barındırdığı personeli kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarında birinci derecede öneme ve önceliğe sahiptir.

Bulunduğu bölgede 2 bin kişiye istihdam sağlayan Seza Çimento A.Ş. birlikte çalıştığı iş ortakları sayesinde sektöründe bulunan 10 bin kişinin geçimine katkıda bulunmaya da devam ediyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımının getirdiği bakış açısıyla, finansal hedeflerle, ekonomik, çevresel ve sosyal etki arasında bir denge kurmaya çalışılmaktadır. Kurumun organizasyon yapısına, iş yapış süreçlerine ve ürün/hizmetlerine de bu anlayış yansımaktadır.TOP