Seza Çimento - 2016

Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları

Seza Çimento A.Ş. Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları bölümünün en temel amacı yapılan plan ve programlar çerçevesinde düzenli bir şekilde değişim ve gelişimi sağlamaktır. Var olan kurum kültürüne yüksek performans eklenerek oluşturulan sinerji sayesinde ortaya çıkan başarının üretime katkısı da yadsınamaz derecede önemlidir.

Kuruma ait hedef ve stratejilere paralel biçimde belirlenmiş bireysel iş ve yetkinlik hedefleri ile etkin ve düzenli bir yapısal performans yönetimi gerçekleştirildiği için Seza Çimento kısa zamanda adını sadece bölgesel ya da ulusal değil, sektörünü ilgilendiren dünya devlerine de duyurmayı başaran yeni bir kurum olmuştur.

Seza Çimento A.Ş.’nin rekabet gücünün arttırılması ve sektörde değişen ihtiyaçlara cevap verilmesi kapsamında yeni ve farklı uygulama ve eğitimler ile politikalar planlanmakta ve uygulanmaktadır.TOP