Seza Çimento - 2016

SEZA ÇİMENTO olarak bizim ana amacımız güvenli bir çalışma ortamında sürdürülebilir kaliteye sahip ve sektöründe çevreye saygılı firma olmaktır.

Bu sebeple;

  • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara uyarak müşterilerimize kaliteli, güvenilir ve çevreye saygılı ürün sunmayı,
  • Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ürün kalitesini ve güvenirliğini etkileyen tüm süreçleri kontrol etmeyi
  • İlgili tarafların her aşamada katkıda bulunabileceği, kalite, çevre, İSG vb. yönetim sistemleri ile ilgili hedefleri belirlemeyi, bu hedeflere ulaşmak için programlar oluşturmayı, uygulamayı ve sonuçları gözden geçirerek yönetim sistemlerinin performansını arttırıp sürekli iyileştirmeyi,
  • Çalışanları, tedarikçileri, müteahhitleri, müşterileri ve tüm çevre paydaşlarıyla birlikte bir ekip ve bütün olmayı,
  • Çalışanlarının devamlı eğitimiyle ve katılımıyla çözüm odaklı olmayı, çalışanlarının katkılarıyla Yönetim Sistemlerinin etkinliğini sürekli arttırmayı, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm süreçlerde ve risk değerlendirmelerinde çalışanlara/çalışan temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
  • İSG tehlikeleri ile çevresel etkileri ve tehlikeleri planlama aşamasından başlayarak ele alıp ortadan kaldırabilmek için çevresel boyutları, kalite, çevre ve İSG risklerini değerlendirmeyi, kontrol altında tutmayı,
  • Çevre ve iş kazalarını, kalıcı çevresel zararları ve meslek hastalıklarını engellemeyi, çevreyi ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak korumayı ve bunun için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
  • Tesisimizde atıkların, toz ve gaz emisyonlarının, gürültü kaynaklarının, temiz su kaynaklarının, su ve toprak kirliliğinin kontrolünü sağlamayı, tüm faaliyetlerimizdeki çevre boyutlarını kontrol altında tutarak sınırlı veya sınırları aşan çevresel etkileri en aza indirmeyi ve düzeltici faaliyetleri uygulamayı,

prensip edindik ve bunu politikamız olarak sizlerle paylaşıyoruz.

 

EYS-PK.ÜY-01               Yürürlülük Tarihi: 01.02.2016                   Rev. No: 05                  Rev. Tarihi: 11.03.2019TOP