Seza Çimento - 2016

İş kazalarının yaşandığı zor bir sektörün üyesi olan Seza Çimento A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilinçli çalışmalarına devam etmektedir. Kurumun en değerli varlığı olan çalışanların ve tesis ziyaretçilerinin sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak Seza Çimento A.Ş.nin en önemli sorumluluğudur. Bu anlayış ile yoluna koyulan Seza Çimento A.Ş. yapmış olduğu ve yapacağı yoğun çalışma ve eğitimlerle alınan önlemlerin sonucunda faaliyet alanlarının tümünde kaza sıklık oranlarını büyük oranda azaltmayı başarmıştır.

Seza Çimento A.Ş.nin “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşma yolunda en önemli unsurlar şunlardır:

 1. Emniyetsiz durumları ortadan kaldırarak iş ortamında alınması gereken tüm önlemleri almak,
 2. Emniyetsiz hareketlere engel teşkil edecek çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçli yaklaşımı içselleştirmelerini ve dikkate almalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

Seza Çimento A.Ş. “Sıfır İş Kazası” hedefine yönelik olarak dünyada kabul gören iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli altyapı, belgelendirme ve uygulamalara yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmak ve sektöründe de bu alana dikkat çekmek için geliştirmiş olduğu proje, uygulama ve sürekli eğitim programları ile de çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Kurumun en üst yönetim seviyesinde bulunan yetkililer, böylesine büyük ve önemli bir sorumluluğu süreklilik ekseninde inceler. Seza Çimento A.Ş.de yapılan tüm kurum içi toplantıların en önemli gündem maddesi ve açılış konuşması daima iş sağlığı ve güvenliğidir. İş güvenliği bilincini yükseltmek, şirketin İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini kontrol etmek, performansını iyileştirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için yerine getirilmesi gereken şartları tanımlamak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları TS-18001 standardına uygun OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde yönetilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uymak; her türlü iş kazası, riskli durum ve ramak kala durumlarını bildirmek, tüm çalışanların kurumda öncelikli görevidir. “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmada önemli araçlar ise sistemli saha denetimleri, bildirilen ramak kalalar ve çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını içselleştirmesi için hayata geçirilen İş Sağlığı ve Güvenliği programlarıdır.

Seza Çimento A.Ş. Üretim Tesisi;

 • Güvenlidir (çalışanlar için risksiz ve tehlikesizdir),
 • Çevreye uyumludur,
 • Müşteride pozitif etki yaratır,
 • Ürün ve servisi farklılaştırır,
 • Rekabet avantajı sağlar,
 • Yasal mevzuatı sağlar,
 • Kalite ve standartları en üst düzeyde sağlar,
 • Temiz, tertipli, düzenlidir,
 • Doğaya saygılıdır,
 • Şirket kültürüne/iklimine katkı sağlar,
 • Çalışanları trafikte kurallara uyar, insana ve trafiğe saygılıdır,
 • Örnek araç ve sürücülerine sahiptir.


TOP