CEM IV / B (P) 32.5 R – SR ( Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento ) TS EN 197-1:2012 Sistem 1+

Sülfat atağının fazla olduğu durumlarda temel, baraj, altyapı vb. çalışmalarda sülfata dayanıklı puzolanik çimento kullanımı uygundur.