CEM I 42,5R – SR5 (Sülfata Dayanıklı Portland Çimento) TS EN 197-1:2012 Sistem 1+

Sülfat atağının fazla olduğu durumlarda temel, baraj, altyapı vb. çalışmalarda sülfata dayanıklı portland çimento kullanımı uygundur.