CEM I 52,5 N ( Portland Çimento ) TS EN 197 -1: 2012 Sistem 1+

Portland Çimentosu klinkeri, priz düzenleyici (alçı taşı ) ve en çok % 5’ e kadar minör ilave bileşen ile birlikte öğütülmesi sonucu TS EN 197 -1: 2012 “Çimento – Bölüm 1 :Genel Çimentolar – Bileşim , Özellikler ve uygunluk kriterleri ”standardına uygun imal edilen, 2 günlük basınç mukavemeti en az 20 MPa ve 28 günlük basınç mukavemeti en az 52,5 MPa, olan çimentodur.

Genel olarak CEM I 42,5 R den daha yüksek dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda, prefabrik yapılarda, tünel-kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.