Seza Çimento - 2017

SEZA ÇİMENTO olarak bizim ana amacımız güvenli bir çalışma ortamında sürdürülebilir kaliteye sahip ve sektöründe çevreye saygılı firma olmaktır.

Bu sebeple;

  • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara uyarak müşterilerimize kaliteli, güvenilir ve çevreye saygılı ürün sunmayı,
  • Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ürün kalitesini ve güvenirliğini etkileyen tüm süreçleri kontrol etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği vb. yönetim sistemlerinin performansının arttırılması için yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmeyi,
  • Çalışanları, tedarikçileri, müteahhitleri, müşterileri ve tüm çevre paydaşlarıyla birlikte bir ekip ve bütün olmayı,
  • Çalışanlarının devamlı eğitimiyle ve katılımıyla çözüm odaklı olmayı, çalışanlarının katkılarıyla Yönetim Sistemlerinin etkinliğini sürekli arttırmayı,
  • Kalite riskleri ile fırsatlarını değerlendirmeyi ve kontrol altında tutmayı, çevresel etkileri ve tehlikeleri planlama aşamasından başlayarak ele alıp ortadan kaldırabilmek için çevresel boyutları ve riskleri değerlendirmeyi, kontrol altında tutmayı,
  • Çevre ve iş kazalarını, kalıcı çevresel zararları ve meslek hastalıklarını engellemeyi, çevreyi ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak korumayı,
  • Tesisimizde atıkların, toz ve gaz emisyonlarının, gürültü kaynaklarının, temiz su kaynaklarının, su ve toprak kirliliğinin kontrolünü sağlamayı, tüm faaliyetlerimizdeki çevre boyutlarını kontrol altında tutarak sınırlı veya sınırları aşan çevresel etkileri en aza indirmeyi ve düzeltici faaliyetleri uygulamayı

prensip edindik ve bunu politikamız olarak sizlerle paylaşıyoruz.

 

EYS-001               Yürürlülük Tarihi: 01.02.2016                   Rev. No: 03                  Rev. Tarihi: 04.01.2018TOP