Seza Çimento - 2017

SEZA ÇİMENTO olarak bizim ana amacımız güvenli bir çalışma ortamında sürdürülebilir kaliteye sahip ve sektöründe en çevreci firma olmaktır.

Bu sebeple;

  • Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara uyarak müşterilerimize kaliteli ve güvenilir ürün sunmayı,
  • Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ürün kalitesini ve güvenirliğini etkileyen tüm süreçleri kontrol etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Çalışanı, tedarikçisi, müteahhitleri ve müşterileriyle birlikte bir ekip ve bütün olmayı,
  • Çalışanlarının devamlı eğitimiyle ve katılımıyla çözüm odaklı olmayı, çalışanlarının katkılarıyla Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli arttırmayı,
  • Çevresel etkileri ve tehlikeleri planlama aşamasından başlayarak ele alıp ortadan kaldırabilmek için çevresel boyutları ve riskleri değerlendirmeyi, kontrol altında tutmayı, çevre ve iş kazalarını, kalıcı çevresel zararları ve meslek hastalıklarını engellemeyi ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak korumayı,
  • Tesisimizde atıkların, toz ve gaz emisyonlarının, gürültü kaynaklarının, temiz su kaynaklarının, su ve toprak kirliliğinin kontrolünü sağlamayı, tüm faaliyetlerimizdeki çevre boyutlarını kontrol altında tutarak sınırlı veya sınırları aşan çevresel etkileri en aza indirmeyi ve önleyici faaliyetleri uygulamayı prensip edindik ve bunu politikamız olarak sizlerle paylaşıyoruz.


TOP